web 2.0

Demo App

Note: This is page is in slovak language only.

Súčasťou mojej bakalárskej práce je aj návrh a (čiastočná) implementácia prototypovej aplikácie, kde využijem analyzované vzory a postupy pre vývoj .NET podnikových aplikácií.

Ide o informačný systém na správu produktov, zákazníkov, zmlúv a podobne pre fiktívnu telekomunikačnú spoločnosť Teleco Systems.

Požiadavky (0.2 Preview)

PDF Dokument – Požiadavky

Prípady použitia (0.1 Preview)

PDF dokument – prípady použitia

Prototyp UI (0.6 Preview)

PDF dokument – UI prototyp (1,5 MB)

Silverlight SketchFlow Prototyp (vyžaduje plug-in Silverlight 3+)

Pár ukážok obrazoviek vo forme obrázkov:

Login view sketch

Login view sketch

Dashboard sketch (preview)

Dashboard sketch

Logický dátový model (0.4 Beta)

Doménový model

Doménový model

Implementácia

Aplikácia je umiestnená na portáli open-source community Codeplex ako projekt telecosystems.codeplex.com.
Prezerať zdrojové kódy online.
Stiahnuť poslednú revíziu.

Unit testy

Jednotkové testy niektorých tried sú umiestnené v projekte TelecoSystems.Tests, ktorý je súčasťou zdrojových kódov.